Terug naaar Tijdmachine

1969

De roerige jaren zestig

De jaren zestig van de vorige eeuw staan algemeen bekend als de jaren waarin de samenleving in Nederland radicaal veranderde. De popmuziek brak door, de jeugd eiste meer vrijheid, het gezag van de overheid werd steeds vaker aangevallen. Jongens lieten hun haar groeien, meisjes droegen minirokken. Prinses Margriet huwde met een jongen (Pieter van Vollenhoven) die niet van adel was, en prinses Beatrix durfde het aan te trouwen met een Duitser. Studenten hebben bij de protesten tegen de ‘gevestigde orde’ een doorslaggevende rol gespeeld. Het bekendst is het studentenoproer gebleven dat in juni 1969 plaatsvond in Parijs. Na hevige rellen en massademonstraties in het centrum van Parijs bereikten de studenten en arbeiders dat de regering sociale hervormingen zou doorvoeren. In Nederland bezetten studenten het zogenaamde Maagdenhuis in Amsterdam, om vernieuwingen in het onderwijs af te dwingen. Wat wel eens vergeten wordt in de geschiedenisboeken, is dat het eerste studentenprotest in Nederland plaatsvond in Tilburg. Op 28 april 1969 werd de ‘Hogeschool’ – nu de universiteit – door studenten bezet en omgedoopt in de ‘Karl Marx Universiteit’. De bezetting duurde tot 6 mei.