Terug naaar Tijdmachine

1918

Katholieke Leergangen

Bij hoger en universitair onderwijs denken we tegenwoordig in Tilburg vooral aan de Universiteit van Tilburg en de hogescholen van Fontys. Eigenlijk hebben al deze onderwijsinstellingen in Tilburg dezelfde oorsprong. Dankzij de inspanningen van Hendrik Moller werden de ‘Katholieke leergangen’ in 1918 vanuit Den Bosch naar Tilburg verplaatst. Daarmee werd Tilburg een studentenstad. De Leergangen waren bedoeld om leraren op te leiden voor het ‘middelbaar’ ofwel ‘voortgezet’ onderwijs. Nederlands, moderne talen, en geschiedenis, bijvoorbeeld. Later werden aan de Leergangen opleidingen toegevoegd als de Academie voor beeldende kunst, de muziekopleiding van het Conservatorium, en de afdeling voor lichamelijke opvoeding (gymnastiekleraren). Hendrik Moller had ook een begin gemaakt met een opleiding die in 1927 zelfstandig werd onder de naam ‘Roomsch-katholieke Handelshogeschool’. In Tilburg stond deze school later bekend als ‘de Economische hogeschool’. Hieruit is de universiteit voortgekomen. Wat vroeger het ‘Conservatorium’ heette, heeft zich ontwikkeld tot een brede opleiding op het gebied van dans en muziek. In de buurt van de Schouwburg en de Concertzaal is de nieuwbouw verrezen van het Factorium, met opleidingen als de Rock Academy en de musicalopleiding. Toen in 1970 in Tilburg een nieuwe opleiding voor leraren werd gevestigd, werd die ‘Mollerinstituut’ genoemd (deze opleiding is overgegaan in de Fontys-hogeschool). Ook is er in de stad een straatnaam die deze onderwijspionier eert, die zoveel betekend heeft voor Tilburg.