Terug naaar Tijdmachine

1877

Weefschool

Tot in de twintigste eeuw leerden veel ambachtslieden hun vak of specialisme in de praktijk. Zonen gingen in het familiebedrijf van vader, die bakker, slager, smid, of wever was, schoenmaker of kleermaker. Toch was Tilburg in de eerste plaats een textielstad. Het is dus niet verwonderlijk dat de eerste ‘ambachtsschool’ op de textiel gericht was. Het besluit om een ‘weefschool’ op te richten viel in de gemeenteraadsvergadering van 29 december 1877. De eerste twee directeuren van deze school waren Duitse weefmeesters. De school was gevestigd in de nabijheid van de Heikese kerk. Heel groot was de school niet. In de beginjaren stond er slechts één weefgetouw. In oktober 1904 verhuisde de school naar een gebouw aan de Spoorlaan (het gebouw waar tegenwoordig het Natuurmuseum Brabant gevestigd is). Uit de weefschool zijn de latere Lagere en Hogere Textielschool voortgekomen. Daarmee liep Tilburg voor één keer eens een beetje voorop wat betreft het onderwijs, want pas in 1919 werd een landelijke wet aangenomen voor het ambachtelijk onderwijs. De textielscholen zijn gesloten tijdens de ondergang van de Tilburgse textielindustrie in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.