Terug naaar Tijdmachine

1899

Start van voortgezet onderwijs

Wat betreft het onderwijs na de lagere school heeft Tilburg lang achter gelopen bij de rest van Nederland en zelfs van Brabant. In 1866 werd de ‘Rijks HBS’ gevestigd in het paleis van de overleden koning Willem II, maar die HBS (Hogere Burgerschool) viel onder het zo genaamde ‘openbare onderwijs’, wat wil zeggen dat er geen banden waren met de godsdienst. Tilburgers wilden hun kinderen toch het liefst naar scholen sturen die katholiek waren. Voor het voortgezet onderwijs waren dat in die tijd de zo genaamde ‘Latijnse scholen’, bijvoorbeeld in Turnhout. Het waren weer de Fraters van Tilburg die het initiatief namen. In 1899 werd in Tilburg een katholiek gymnasium opgericht. Het ging van start met 10 leerlingen! Die betaalden 60 gulden schoolgeld per jaar, een groot bedrag in die tijd (een geschoolde arbeider verdiende toen 20 cent per uur). Maar dan had je ook wat: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Latijn, Grieks, rekenen, wiskunde, meetkunde, aardrijkskunde, en geschiedenis. Het zou nog tot 1917 duren voordat deze school haar naam en haar plaats kreeg die wij nu nog steeds kennen: het Sint-Odulphus Lyceum aan de Noordhoekring. Uit deze school is een aantal scholen voortgekomen. In 1926 wordt de eerste meisjesschool voor hoger voortgezet onderwijs geopend: het Theresia-lyceum. Het werd gevestigd aan de Oude Dijk bij de Zusters van Liefde en bestaat nog steeds (Cobbenhagenlaan). In 1954 startte de Paulus HBS aan de Wandelboslaan; tegenwoordig is die onderdeel van 2College.