Terug naaar Tijdmachine

1846

R.K. Jongensweeshuis

Een van de eerste projecten die de Fraters van Tilburg (opgericht door bisschop Zwijsen) uitvoerden was de stichting van het R.K. Jongensweeshuis in 1846. Hier kregen weeskinderen niet alleen scholing maar ook onderdak. Bovendien kregen de oudere jongens ook een beroepsopleiding, in de eigen drukkerij. Zo leerden ze een vak waarmee ze later in de maatschappij goed terecht konden. Omdat het onderwijs steeds beter geregeld werd (in 1900 wordt bijvoorbeeld de leerplicht ingesteld) kwam er steeds meer behoefte aan goede leerboeken. Ook daarin hebben de fraters van Tilburg zich zeer verdienstelijk gemaakt. Zowel voor lezen als voor rekenen hebben zij reeksen boeken ontwikkeld waarmee miljoenen katholieke kinderen op de basisschool zijn opgegroeid. Voor taal bijvoorbeeld: De meiboom, Ik lees al en Veilig leren lezen. Voor rekenen: Geef acht!, Uitkomst en Talrijk. De volgende stap is dan ook logisch. De fraters schreven de schoolboeken en ze hadden de drukkerij van het Jongensweeshuis. Dus ging die drukkerij de boeken drukken. Daarmee werd de drukkerij ook een uitgever van boeken. De uitgeverij bestaat nog steeds onder de naam Uitgeverij Zwijsen (gevestigd aan de Hart van Brabantlaan). Zakelijk gesproken is dit bedrijf geen onderdeel meer van de Fraters van Tilburg maar geheel zelfstandig. Deze uitgeverij maakt nog steeds moderne leerboeken maar staat ook bekend om haar jeugdboeken. Bijvoorbeeld van Joke van Leeuwen en Paul van Loon.