Terug naaar Tijdmachine

1806

De eerste schoolklassen

Onder invloed van de Franse overheersing van Nederland (1795-1813) veranderde in ieder geval voor Zuid-Nederland veel ten goede. Er kwam weer een zekere mate van vrijheid van godsdienst en Brabant werd in 1798 voor het eerst een volwaardig lid van het land en het landsbestuur. Ook in het onderwijs werden veranderingen doorgevoerd. Er kwam voor het eerst een bewindsman voor het onderwijs: de Agent Nationale Opvoeding. In 1806 verscheen de eerste onderwijswet. Die maakte een eind aan het individuele onderwijs en stelde drie klassen in met drie verschillende niveaus. Voor het eerst moest men ‘over gaan’ en wel door een ‘examen’. Er bleef echter maar één schoolmeester, die aan alle drie de klassen beurtelings les gaf. Deze veranderingen betekenden niet dat het lager onderwijs beter bezocht werd. In Tilburg waren nog steeds vier schooltjes (Heike, Korvel, Heikant, Veldhoven), en die hadden in 1790 samen 420 leerlingen. Dat was maar de helft van alle kinderen in Tilburg in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar. En eigenlijk was dat maar goed ook, want een snelle rekensom leert dat elke schoolmeester dan toch nog meer dan 100 kinderen onder zijn hoede had in een klein schoolgebouw. Pas vanaf 1826 komen er veranderingen in deze rampzalige omstandigheden.