Terug naaar Tijdmachine

1757

Een Franse schoolmeester

Dat er in Tilburg behoefte bestond aan een zekere vorm van voortgezet onderwijs blijkt uit de aanstelling van een zogenaamde ‘Franse schoolmeester’ in 1757. Met toestemming van de regering (toen: de Raad van State) werd de Parijzenaar Jean Duperron in Tilburg aangesteld. Voortgezet onderwijs was iets uitzonderlijks in deze tijd, waarin velen geen enkele scholing kregen, en kinderen al op jeugdige leeftijd moesten werken in het boerenbedrijf. Men vroeg zich dus af of zo’n ‘Franse schoolmeester’ wel zin had in Tilburg; hij werd tenslotte door de gemeente betaald en dus door de burgers zelf. Bovendien bleven de katholieken hun kinderen die konden doorleren naar de Latijnse scholen sturen in Vlaanderen. Toch is deze vorm van onderwijs in Tilburg gehandhaafd tot 1795. Toen vielen de Fransen Nederland binnen, tot vreugde van de katholieken, en de laatste ‘Franse schoolmeester’ sloeg op de vlucht om nooit meer terug te komen.