Terug naaar Tijdmachine

1989

Een handschrift van Marietje Kessels

In het Regionaal Archief Tilburg bevindt zich een bijzonder aandenken aan Marietje Kessels. Het is een schriftje waarin zijn schrijfoefeningen deed. Het was in die tijd heel gewoon dat kinderen versjes en liedjes in eigen schriftjes overschreven om een mooi handschrift te krijgen. Dit schriftje dateert uit 1898. Een van de versjes gaat over het Heilig Hart van Jezus Christus. Daaruit dit fragment: O verberg mij in uw wonden, Onze schuilplaats, hoop en vreugd, Daarin zal ik sterkte putten In den strijd op ’t pad der deugd. Daarin zal ik veilig wonen, Zoo in voorspoed als in nood, Daar een gunstig oordeel vinden, In het uur van mijnen dood. Dit schriftje bevond zich in een verzameling paperassen die voornamelijk betrekking heeft op de geschiedenis van de muziekinstrumentenfabriek van vader Kessels. Deze papieren werden in 1989 door kleinzoon Paul Kessels aan het Regionaal Archief Tilburg geschonken.