Terug naaar Tijdmachine

1909

Gloeilampen uit Tilburg

In 1905 nam het gemeentebestuur het besluit dat de stad voor haar verlichting zou overgaan van gasverlichting op elektrische verlichting. Op dat besluit werd ingehaakt door een aantal fabrikanten, en binnen enige jaren waren er in de stad drie bedrijven die zich bezighielden met de productie van gloeilampen. De belangrijkste daarvan was de NV Volt, in 1909 opgericht door een elektricien, L.F. de Bakker, de wijnhandelaar F. Verbunt, met steun van fabrikanten van buiten de stad. Dat een wijnhandelaar als Verbunt zijn geld stak in de nieuwe onderneming bewijst dat er volop vertrouwen was in de toekomst van het nieuwe product. En terecht, want twintig jaar later heeft de fabriek meer dan 1.600 werknemers. Het aantal producten is dan sterk uitgebreid met artikelen voor of onderdelen van de telefonie en telegrafie. Ook maakt de Volt elektrische werktuigen en gereedschappen. Het bedrijf blijft groeien (3.187 werknemers in 1971). In 1984 wordt het bedrijf een onderdeel van Philips. In 1999 werd het opgeheven. Het Regionaal Archief Tilburg beheert een uitgebreide collectie Volt-artikelen. De waterpomp op de Oude Markt werd in 1984, bij het 75-jarig bestaan dus, door de Volt aan de gemeente geschonken.