Terug naaar Tijdmachine

1945

Granaten op de Hasselt

Na de bevrijding van Tilburg (27 oktober 1944) lag het Duitse front nog lange tijd op geringe afstand van de stad. Daardoor bleef ook Tilburg een doelwit voor de Duitse artillerie. Toen de Duitse troepen die zich in Waspik bevonden op 17 januari 1945 de (verkeerde) indruk hadden dat geallieerde militairen zich in de kerk van de parochie Hasselt hadden gelegerd, werd Tilburg-Noord beschoten met vier granaten. De kerk werd niet getroffen maar een van de granaten kwam in de Hasseltstraat terecht, waarbij één gewonde viel. Hulpverleners en omwonenden snelden toe. Enige minuten later sloeg de tweede granaat in in hun midden. Twaalf mensen waren op slag dood, vier overleden later aan hun verwondingen. Een van de slachtoffers was de twintigjarige Antonnetta Wouters, die in de oorlogsjaren als koerierster had gewerkt voor de landelijke spionagedienst. Op de begraafplaats achter de voormalige kerk van de Hasselt (nu wijkcentrum de Poorten) liggen twaalf van de zestien slachtoffers gezamenlijk begraven. Temidden van hun graven staat een gedenkplaat.