Terug naaar Tijdmachine

1904

Water op de Heuvel

De Heuvel is in de geschiedenis van Tilburg het enige plein waarop door het gemeentebestuur voorzieningen zijn aangebracht die de burger gratis drinkwater verschaften. Voor ons is het moeilijk voorstelbaar dat tot in het begin van de vorige eeuw woningen niet aangesloten waren op de waterleiding, en er dus simpelweg geen kraanwater was. De Tilburgse watertoren aan de Bredaseweg werd pas in 1898 voltooid. Het bijbehorende leidingsysteem moest toen nog aangelegd worden. Alleen rijkere Tilburgers hadden in die tijd een eigen pompinstallatie om drinkwater op te pompen of een put waaruit met een emmer water kon worden opgehaald. Op de Heuvel hebben archeologen de restanten gevonden die bewijzen dat hier een waterput heeft gestaan. Op oude foto’s van het plein zien we dat er een pomp is geweest. Die stond naast de lindeboom, tegenover de pastoorswoning, rechts van de kerk. Toen het Tilburgse bedrijf De Volt in 1985 zijn 75-jarig bestaan vierde, schonk het aan de gemeente een precies nagebouwd exemplaar van die pomp. Deze pomp staat op de Oude Markt. In 1904 werd op de Heuvel ook iets heel moderns onthuld: een lantaarnpaal die op een basis stond waaruit grondwater kwam dat gedronken kon worden. Deze ‘pomplantaarn’ staat tegenwoordig bij het paleis-raadhuis en de Heikese kerk. Water komt er niet meer uit.