Terug naaar Tijdmachine

1419

De naam Heuvel

Je zou denken dat de naam Heuvel betekent dat dit deel van Tilburg hoger ligt dan de rest van de stad. Het hoogteverschil is echter heel klein. Omdat we weten dat er op de Heuvel al een waterput was toen het nog maar een plein was met boerderijen, kunnen we zeggen dat die heuvel nooit heel erg hoog geweest kan zijn. Het is waarschijnlijker dat de naam Heuvel afkomstig is van het woord ‘Hoevel’ of ‘hovel’. Zo staat het in ieder geval genoemd in de oudste documenten die we kennen. ‘Hoevel’ in 1419, ‘hovel’ in 1443. Ook elders in Brabant, bijvoorbeeld in Goirle, is ‘Hovel’ nog steeds een straatnaam. De betekenis van ‘noevel’ en ‘hovel’ is dat er op die plaats een aantal ‘hoven’ of ‘hoeven’ ofwel boerderijen gestaan heeft.