Terug naaar Tijdmachine

1873

Heuvelse kerk

De kerk aan de Heuvel was de vijfde kerk die in Tilburg gebouwd werd. De oudste is de kerk van ’t Heike (parochie Binnenstad), daarna volgden de kerken van de parochies Goirke, Korvel, en Heikant. De aanleiding om een nieuwe kerk te bouwen was eenvoudig: er kwamen steeds meer gelovigen die van de kerk van ’t Heike afhankelijk waren. Bijna 7.000 van de 22.000 inwoners die Tilburg toen telde. De kerk werd ontworpen en gebouwd door architect Hendrik van Tulder, en in oktober 1873 werd M. van der Haagen de eerste pastoor. Toen zag de kerk er echter nog heel anders uit dan zoals wij haar tegenwoordig kunnen zien. De torens waren nog niet gebouwd, en ook de zijvleugels niet. Overigens: deze zijvleugels (ook wel ‘dwarsbeuken’ genoemd) zijn ook tegenwoordig maar nauwelijks zichtbaar vanaf de zijde van de Heuvel. Wie de kerk binnengaat, zal merken dat die veel groter is dan vanaf de buitenkant zichtbaar is. De torens zijn pas in 1888 en 1889 gebouwd. De dwarsbeuken dateren zelfs pas uit het midden van de jaren ’50 van de vorige eeuw. Het geld dat voor de bouw van de dwarsbeuken nodig was, werd voor een groot deel ingezameld door parochianen. In 1955 ondervond de bouw een grote tegenslag toen een deel van de zuidelijke dwarsbeuk instortte. Daarbij vielen geen gewonden doordat de bouwvakkers juist aan het schaften waren.