Terug naaar Tijdmachine

1987

Koning Willem II - De nieuwe gedenknaald

De oude gedenknaald die in de nabijheid van het Paleis-Raadhuis aan de plek herinnerde waar Willem II gewoond heeft en overleden is, werd in maart 1968 op last van het gemeentebestuur afgebroken en in afwachting van een mogelijke nieuwe bestemming opgeslagen bij Publieke Werken. In 1980 verkeerden de meer dan honderd onderdelen in zo’n slechte staat dat de gemeente afzag van restauratie en heroprichting. Voor de Juniorkamer Hart van Brabant vormde dit besluit de aanleiding om actie te voeren om tot de oprichting van een nieuwe gedenknaald te komen. Daartoe werd de stichting ‘Oprichting gedenknaald Koning Willem II’ in het leven geroepen. De stichting is in haar opzet geslaagd. De Brabantse kunstenaar Ton Buijnsters ontwierp de nieuwe gedenknaald. De basis ervan is van zwart graniet, ongeveer twee meter hoog. Daarboven verrijst de ‘naald’ in de vorm van een obelisk. Op de naald is de marmeren medaillon met de beeltenis van Willem II opgenomen, die ook onderdeel was van de originele gedenknaald. Op de sokkel is een bronzen plaquette aangebracht met een tekst over de geschiedenis van het gedenkteken. In 1987 werd de nieuwe gedenknaald onthuld.