Terug naaar Tijdmachine

1814

Koning Willem II - Eerste bezoek

De eerste keer dat Willem II Tilburg bezocht was op 20 februari 1814. Hij was toen nog prins van Oranje en later koning der Nederlanden. Zijn vader (Willem I) was in 1813, nadat de Franse legers van Napoleon definitief verslagen waren bij Waterloo, uit ballingschap in Engeland naar Nederland teruggekeerd en bestuurde het land als ‘soeverein vorst’. In 1815 werd door de Europese mogendheden die Frankrijk verslagen hadden in Wenen besloten dat Noord- en Zuid-Nederland (het latere België) één staat zouden vormen. Willem I werd de eerste ‘koning der Nederlanden’. Willem II was van 1840 tot zijn dood koning van Nederland, enkelvoud dus, want vanaf 1839 was België zelfstandig geworden. Over het eerste bezoek van Willem II aan Tilburg is weinig bekend gebleven. Laurentius de Lelie schrijft daarover in zijn dagboek: ‘…den Prins van Oranje (is) van Breda komende hierdoor (Tilburg) gepasseerd en heeft zich in het hotel de Gouden Zwaan omtrent 2 uren opgehouden en aldaar verhoor verleend aan bedienaars der onderschijdene godsdiensten alsook aan de maire (burgemeester) en enige anderen…’