Terug naaar Tijdmachine

1929

Dialect - Kubke Kladder

De eerste Tilburger die daadwerkelijk in het dialect ging schrijven en die zijn verhalen ook publiceerde, was Kubke Kladder. Onder de titel ‘Uit ’t klokhuis van Brabant’ verschenen zijn stukjes – columns zouden wij tegenwoordig zeggen – vanaf 9 oktober 1929 in de Nieuwe Tilburgsche Courant. Achter de naam Kubke Kladder verschool zich de Tilburgse journalist Pierre van Beek, die later in Het Nieuwsblad van het Zuiden, het tegenwoordige Brabants Dagblad ook honderden artikelen zou schrijven over de heemkundige geschiedenis en merkwaardigheden in Tilburg en Midden-Brabant. Waardoor Van Beek op het idee kwam om zich als schrijver te verplaatsen in ‘de gewone man’ die in zijn dialect commentaar geeft op gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld de Tilburgse kermis) is niet duidelijk. Het is echter zeker dat Van Beek moet hebben ingezien dat deze formule hem veel ruimte gaf om op humoristische wijze commentaar te geven op de gebeurtenissen in Tilburg. Erg lang heeft de serie columns van Kubke niet in de krant gestaan. Na tien afleveringen, op 22 februari 1930, hielden Kubke, Van Beek, en de krant het alweer voor gezien. Maar het begin was gemaakt. De teksten van Kubke’s columns zijn te vinden op het internet.