Terug naaar Tijdmachine

1625

De pest in Tilburg

Op basis van archiefstukken is vastgesteld dat Tilburg door de pest getroffen is in 1449, 1533, 1558, 1599, 1625, en 1667. De twee laatste epidemieën waren de ergste: ze strekten zich uit over drie jaren. Over de epidemie van 1625 kennen we wat meer details dankzij een vroege vorm van sociale zorg. Arme mensen werden in die tijd ondersteund door de zogenaamde ‘Tafel van de Heilige Geest’. Twee bestuurders van deze ‘Tafel’, Tielman Jan Beris en Matheus Denis Bax, verklaarden dat in 1625 en 1626 ‘alhier binnen Tilborch groote infecties gecomen van de pestilentiale sieckte’. Er waren dus zeer veel mensen in Tilburg met het pestvirus besmet. Ze schatten dat er daardoor in die twee jaren 2200 doden gevallen zijn. Dat aantal zou betekenen dat eenderde van de Tilburgse bevolking het slachtoffer geworden is van de pest. Historici twijfelen terecht aan de hoogte van dit getal, maar zelfs als het beduidend lager is, geeft het nog goed aan hoe zwaar een pestepidemie een kleine gemeenschap in korte tijd kon teisteren.