Terug naaar Tijdmachine

1933

Standbeeld bisschop Zwijsen

Joannes Zwijsen (1794-1877) is van groot belang geweest voor zowel Tilburg als het gehele katholicisme in Nederland. In Tilburg was hij pastoor van de kerk van het Heike (parochie Binnenstad) en hij richtte in Tilburg twee congregaties op: huizen voor katholieke fraters en zusters die niet in hun ‘klooster’ werken, maar die de maatschappij in gaan. De Tilburgse fraters en zusters gingen zich onder andere bezighouden met het onderwijs (basisschool) en de ziekenzorg. In 1851 werd hij bisschop van het bisdom Den Bosch (waartoe Tilburg behoort) en in 1853 aartsbisschop van Utrecht (leider van alle Nederlandse katholieken). Hij was goed bevriend met koning Willem II. In Tilburg werd Zwijsen geëerd met een bronzen standbeeld dat op 12 september 1933 plechtig onthuld werd door de toenmalige bisschop van Den Bosch, monseigneur A. Diepen. Het beeld, ontworpen door Toon Dupuis, stond toen voor het paleis van Willem II (ongeveer waar nu de fontein staat). Het had een stenen achterwand waarin zich vier medaillons bevonden met de beeltenissen van belangrijke katholieke tijdgenoten van Zwijsen: minister Van Son, minister Jac. Mutsaers, kamerlid J. Luyben, en monseigneur J. Smits, oprichter van de krant De Tijd. Op 11 april 1967 werden het standbeeld en de medaillons verplaatst naar de zuidkant van de kerk van het Heike, en in 2006 kreeg het geheel een opknapbeurt. De medaillons zijn zogenaamde replica’s: de originelen werden gestolen.