Terug naaar Tijdmachine

1866

Vincent van Gogh in Tilburg

Een van de eerste leerlingen van de in 1866 geopende Rijks HBS (Hogere Burger School) in het paleis van Willem II was de toen 13-jarige Vincent van Gogh. Hij ging ‘in de kost’ bij de familie Hannik op het toenmalige adres Korvel 15, het tegenwoordige St. Annaplein 18-19. In de gevel van dit kosthuis is op 10 mei 1972 een plaquette aangebracht om aan Van Goghs verblijf in Tilburg te herinneren. Het portret van de wereldberoemde kunstschilder die tijdens zijn leven zo arm was als een luis, is gebaseerd op een zelfportret dat hij in 1888 gemaakt heeft. Dat Van Gogh in Tilburg op school heeft gezeten werd pas in 1971 ontdekt door de historicus H. van den Eerenbeemt. Waarom Van Gogh al in maart 1868 uit Tilburg vertrok – zijn school dus niet afmaakte -- en terugkeerde naar zijn ouderlijk huis in Zundert is een vraag die nooit beantwoord is. In het werk van Van Gogh neemt Tilburg geen belangrijke plaats in. Slechts van één van zijn tekeningen is vastgesteld dat hij die in Tilburg gemaakt heeft. In de 668 brieven die van hem bewaard zijn gebleven, noemt hij Tilburg eenmaal. Toch is Tilburg terecht trots op zelfs deze kleine rol in het leven van een van grootste schilders van Nederland. Er is ook een straat naam hem vernoemd. Van Gogh overleed in 1890 in het Franse dorpje Auvers-sur-Oise.