Terug naaar Tijdmachine

1935

Paleis-Raadhuis - Trappenhuis

De gebrandschilderde ramen (ofwel glas-in-lood-ramen) die het trappenhuis van het Paleis-raadhuis sieren, zijn vervaardigd door de Roermondse glaskunstenaar Joep Nicolas (1897-1972). De voorstellingen zijn tegenwoordig moeilijk te begrijpen zonder extra informatie. Het idee van Nicolas was om in deze ramen de goede eigenschappen (‘deugden’) af te beelden van bestuurders als burgemeesters en raadsleden. Om een deugd af te beelden nam hij steeds twee figuren: een uit de Griekse of Romeinse Oudheid, de tweede uit de christelijke geschiedenis. ‘Voorzichtigheid’ wordt bijvoorbeeld uitgebeeld door de Romeinse legeraanvoerder Fabius Maximus Cunctator, en door Jozef, de bijbelse persoon die de joden bevrijdde uit Egypte. ‘Sterkte’ wordt verbeeld door de Griekse held Herakles (ook wel Hercules genoemd) en de apostel Paulus. De andere deugden waarover bestuurders moeten beschikken zijn: grootmoedigheid, standvastigheid, offervaardigheid, eendracht, welvaart, en vrijheid.