Terug naaar Tijdmachine

1900

De verdwijning van Marietje Kessels

De elfjarige Marietje Kessels verdween spoorloos nadat zij in de ochtend van woensdag 22 augustus 1900 het ouderlijk huis had verlaten om een brief te gaan posten. Daarna zou zij met het gezin een uitstapje maken (het was grote vakantie) naar de bossen van de Oude Warande. Toen zij niet terugkeerde, werd er meteen in de directe omgeving gezocht, ook in de kerk van het Heilig Hart (ook wel de kerk van de Noordhoek genoemd), die zij op nog geen driehonderd meter van haar woonhuis gepasseerd moest hebben. De volgende dag werden in de directe omgeving (de Industriestraat, de tegenwoordige Hart van Brabantlaan), huiszoekingen verricht. Omdat het vermoeden bestond dat Marietje ontvoerd zou kunnen zijn, werden de speurtochten uitgebreid tot de dorpen in de omgeving van Tilburg. Vader Kessels loofde een beloning uit. Tevergeefs. Een vrouw die beweert dat ze helderziend is, verkondigt dat het lichaam in de kerk gezocht moet worden. Het is opvallend dat in die eerste dagen na de verdwijning de politie de kerk niet grondig onderzocht heeft, ook al waren er getuigen die beweerden dat zij Marietje daar naar binnen hadden zien gaan.