Terug naaar Tijdmachine

1808

Tilburgse bedrijven winnen prijzen

In 1808 werd in Utrecht de eerste algemene tentoonstelling van volksvlijt gehouden, waar Tilburg door elf bedrijven was vertegenwoordigd. De firma Van der Hoeven, Vreede en Comp. Zond ´zeer schoone Lakens, en zoo wel grijze, als witte Kasimieren´ in. Deze firma was er tevens in geslaagd ´het gemeleerde Bever na te maken´, waarmee zij deze zilveren ereprijs in de wacht sleepte. Eervolle vermeldingen voor inzendingen van ´Karsaaijen´ kreeg de firma J. van Dooren, voor ´Karsaaijen, als zeer goed militair Laken´ de firma H. Michielse en Hoppenbrouwers, en eveneens voor ´zeer goede militaire Lakens en Karsaaijen´ de firma Van Dooren en Dams.