Terug naaar Tijdmachine

1996

Gemeente Tilburg reorganiseert richting klant

Een nieuwe en ambitieuze reorganisatie onder het motto Permanent Ontwikkelingsproces (POP) beoogt een kanteling van de organisatiestructuur van de gemeente Tilburg in de richting van de burger als 'klant'.